Lagarbeid

Samarbeid og samskaping blir stadig enklere og smidigere. Mengden individuelt arbeid går ned, mens vi stadig jobber mer i grupper. Dette gjør at vi må innrede morgendagens kontor annerledes. Vi må legge til rette for samarbeid.

Nye verktøy for samarbeid

Teknologien gjør det mulig for de ansatte å samarbeide i langt større grad enn tidligere. Enkel deling av digital informasjon, og visualisering ved bruk av smartvegger og datadelingsanlegg, blir stadig viktigere innen prosjektarbeid. Tid og avstand er ikke lenger til hinder for samarbeid.

LES OGSÅ: Moderne kontor: Slik kan arkitekturen spille på lag med teknologien

Endrede arbeidsvaner

De nye mulighetene fører til en jevnere fordeling mellom individuelt arbeid og gruppearbeid. Vi må også ta hensyn til at ulike oppgaver krever ulik grad av konsentrasjon. Derfor er en godt gjennomtenkt kontorinnredning noe annet enn nye planløsninger, hyller, skap og møbler. Løsningen må ta hensyn til våre nye måter å jobbe og samarbeide på.

Tips til kontordesign

Jeg vil råde deg som skal innrede nytt kontor til å skape en god blanding av ulike miljøer. Fokuser på funksjonell innredning som enkelt kan tilpasses etter nye behov. Egne prosjektsoner med rom for både samarbeid og spontane møter legger til rette for lagarbeid.

LES OGSÅ: Hvordan planlegge ditt nye kontor? Her er 6 tips

Arbeidsmiljøet må støtte en samarbeidskultur

Design av en arbeidsplass handler selvfølgelig om interiørkonsepter, men det omfatter også mye mer. Det å bygge en moderne arbeidsplass er en omfattende prosess som må inkludere hele virksomheten. En samarbeidende organisasjon bygger man når arbeidsmiljøet fremmer en samarbeidskultur.

Les mer om samhandling i sammendraget av vår Trendrapport:

 

 Last ned gratis: TRENDRAPPORT (SAMMENDRAG)