Hvordan godt arbeidsmiljø har betydning for bunnlinjen

Hva vil det egentlig si å skape et godt arbeidsmiljø, og kan det påvirke de økonomiske resultatene?

Hva er et godt arbeidsmiljø?

Kort fortalt handler det om at alle som deler en arbeidsplass bør oppleve at de har de rette forutsetningene for å gjennomføre sine arbeidsoppgaver. Vi trenger møbler som tar best mulig vare på kroppen vår, arbeidslokaler som er tilrettelagt for konsentrasjon når vi ønsker det, et godt lys- og lydmiljø og omgivelser som reduserer følelsen av stress og støy. Videre er fleksibilitet og variasjon gjennom arbeidsdagen stadig viktigere. Gode arbeidsformer, samarbeidsmåter og teknologitilpasninger er vesentlig for å skape god kommunikasjon og arbeidskultur.

Fordeler for både individet og virksomheten

Ansatte føler seg vel – både i hode, kropp og sjel - når disse behovene er ivaretatt. Økt velvære vil føre til økt motivasjon og effektivitet. Det vil også innvirke positivt på sykefraværet. Når både individene og virksomheten presterer bedre, vil det merkes på bunnlinjen. Det er også bra for samfunnsøkonomien. 

Ønsker du konkrete tips for bedriften din? Last ned «Skap et kontor de ansatte vil elske» og les om hvordan vi kan hjelpe deg å analysere bedriftens behov.

Last ned gratis e-bok: SKAP ET KONTOR DE ANSATTE VIL ELSKE!